Cobertes de llibre

Global Rhythm
editorial

Disseny de les cobertes bitonals dels llibres Blanco sobre Negro, Filosofia de la música i Música e inspiración de l’editorial Global Rhythm, fetes amb fotografies de Miquelet Riera i Roca.

Altres projectes:

Scalea by Cosentino
Sobirania i Justícia
Col·lectiu Grrr