PRI 2010-2013

Generalitat de Catalunya
imatge corporativa
editorial

Creació de la marca per al PRI, el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya que defineix, entre d’altres, els objectius i les línies estratègiques  per al desenvolupament de la recerca i la innovació a Catalunya durant aquest període de temps.

Desenvolupament gràfic de les dues peces principals: Sinopsi PRI i el PRI 2010-2013 que us podeu descarregar a: http://pricatalunya.gencat.cat/

Altres projectes:

Grup Opinòmetre

MSA

My Star Autograph
Auger Advocats