Setmana de l'Energia

ICAEN- Ajuntament de Barcelona

Del 19 al 25 de juny se celebra la Setmana de l'Energia coincidint amb la Setmana Europea de l'Energia Sostenible.
Durant aquesta setmana s’organitzen actes i activitats promocionades des dels ajuntaments per tal d’arribar a tota la societat, sensibilitzar-la i fer-la reflexionar sobre el model energètic actual i de futur.

Canvi de missatge, canvi de to
Enguany el missatge canvia. Ara volem comunicar que hem iniciat la transició energètica de Catalunya per passar, del model actual de consum i producció energètica, a un nou model basat en l’apoderament del ciutadà. El ciutadà és la clau perquè és el centre del model energètic.
El nou missatge demana un lema amb un to diferent que, des de la nostra proposta creativa, ha de ser: emocional, engrescador, inspirador, estimulant, poderós, renovador,
participatiu, dinàmic, directe, fresc, positiu, alegre, energètic, àgil, amb empenta....

El nou missatge és: Endolla't a l'energia positiva

Creativitat de la campanya
A patir d’aquest lema estirem el fil i proposem una gràfica que integra diferents peces de la nova línia gràfica de l’Icaen i parteix de la idea que el ciutadà és l’autèntic protagonista de la transició cap a un nou model energètic. Així, les persones, ciutadans en diferents situacions, són el centre de la gràfica de la campanya i els interpel·lem directament per tal que descobreixin el poder transformador de la seva energia. La gràfica, en concordança amb el lema és: energètica, neta, engrescadora, propera, moderna, tecnològica, senzilla, sostenible i... sobretot molt positiva +